Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 101.223
Online: 5

Sáng ngày 10-10-2018, tại Gác Chông Chùa Trần xã Hà Ngọc, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ xã Hà Ngọc đã đến Dâng hương tại Gác Chuông Chùa Trần, nơi Thành lập Chi bộ Đảng cộng Sản đầu tiên huyện Hà Trung.Dự có đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực UBND,HĐND huyện, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể xã Hà Ngọc.Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại Gác Chuông Chùa Trần

Sáng cùng ngày  Các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo cùng các tôe chức đoàn thể xã Hà Lâm đã đến Dâng hương tại Mộ đồng Chí Nguyễn Xuân Phương, Bí Thư  Chi Bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Hà Trung.


Các đồng chí lãnh đạo huyện đến dâng hương Mộ đồng chí Nguyễn Xuân Phương bí thư Chi bộ Đảng huyện Hà Trung.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn. Giống như các địa phương khác trong cả nước, phong trào yêu nước ở Thanh Hóa nói chung và ở Hà Trung nói riêng cũng bế tắc về đường lối.

Ngày 10/10/1930 đại diện sứ ủy Trung Kỳ đã về Hà Trung cùng với các đồng chí ở địa phương tổ chức Hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản Hà Trung, tại Gác chuông chùa Trần, Tổng Ngọ Xá (nay là xã Hà Ngọc), hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên gồm có 5 đảng viên: đ/c Nguyễn Xuân Phương, đ/c Mai Tự Cường, đ/c Nguyễn Văn Huệ, đ/c Đào Xuân Nghinh, đ/c Đào Xuân Tỵ. Đ/c Nguyễn Xuân Phương được bầu làm Bí thư. Chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập ở Hà Trung .

Từ đây nhân dân Hà Trung cùng nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Trải qua 88 năm, từ chi bộ và sau này phát triển thành Đảng bộ huyện Hà Trung, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong huyện tiến bước hòa nhịp với phong trào cách mạng của cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng quê hương Hà Trung giàu mạnh.

Tự hào với truyền thống của Đảng bộ huyện, mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở, mỗi người dân càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề là phải tiếp tục phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh l. Hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXI đã đề ra, xây dựng quê hương Hà Trung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.