Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 103.810
Online: 5

1. Đồng chí Trần Duy Bình:

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại:

Địa chỉ thư điện tử

2. Đồng chí Bùi Ngọc Tấn:

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại:

Địa chỉ thư điện tử: